Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Informace o KAJA PLUS s.r.o.

1.1.   Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti KAJA PLUS s.r.o., jako provozovatele e-shopu SLADINO.cz, IČO: 21452563, se sídlem Prostějov –Vrahovická 711, PSČ 798 11, Zápis v OR: pod sp.zn. oddíl C vložka 138579, vedená u Krajského soudu Brno (dále jen SLADINO) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.sladino.cz a aplikace (dále jen „webové stránky/aplikace“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků SLADINO, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (zákazník“).

1.2.   SLADINO působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 1. Jaké údaje zpracováváme?

2.1.   Údaje poskytnuté zákazníky. Na SLADINO zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na SLADINO nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.   Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, platební, přihlašovací a identifikační údaje, informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy.


2.3.   Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte SLADINO také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4.   Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá SLADINO informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním.

2.5.   SLADINO nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi SLADINO a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Zpracování probíhá v tomto případě na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy a také nezbytnosti pro splnění právních povinností. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže SLADINO vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům SLADINO formou obchodních sdělení využíváme především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů SLADINO v podobě omezeného přímého marketingu. SLADINO tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Váš souhlas můžete také kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení využívat, ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů SLADINO.

3.3. Pro zasílání informace o naskladnění zboží SLADINO, které v dané chvíli není na skladě, využíváme Vaše osobní údaje, abychom Vám zaslali informaci o tom, že zboží bylo naskladněno. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním za účelem zaslání informace o naskladnění zboží, který je zcela dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat.


3.4. Pro plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží využívá SLADINO informace uvedené v reklamačním formuláři. Zpracování v tomto případě probíhá na základě plnění právní povinnosti. V případě, že SLADINO není ze zákona povinné Vám reklamaci umožnit, ale činíme tak z vlastního rozhodnutí, o Vás zpracováváme osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli vyhovět Vaší reklamaci a tím i splnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem SLADINO do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci SLADINO mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • v nastavení uživatelského účtu;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u SLADINO na e-mailové adrese info@sladino.cz 

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete SLADINO ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 1. Kdo má přístup k údajům?

5.1.   V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány SLADINO a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti.


5.2.   SLADINO dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro SLADINO pro účely a způsobem, které SLADINO stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které SLADINO využívá, patří:

 • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Zásilkovna s.r.o., WE|DO CZ s.r.o.,.o.(přepravní společnosti)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Targito.com, s.r.o. (zajištění e-mailingu)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • SMSbrána s.r.o.
 • Ehub s.r.o
 • Global Payments Europe s.r.o.
 • Heureka Group a.s.
 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.   SLADINO zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona SLADINO následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.   Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SLADINO po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

 1. Jaká jsou vaše práva?

7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SLADINO a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které SLADINO zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám SLADINO potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že SLADINO zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již SLADINO nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.

7.2.   Dále mohou zákazníci SLADINO vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě SLADINO neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

 1. Bezpečnost

8.1.  SLADINO dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.2.   Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

 1. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SLADINO e-mailem na adresu info@sladino.cz,  nebo na telefonním čísle +420587070707.

 1. Účinnost

10.1.   Tato pravidla jsou účinná od 15.4.2024.